ECS Micro Server
Image

Custom Micro Linux Server

Nano2 32Gb Ram 1Tb HD
Image

NC02U 32Gb of Ram 1Tb Hard Drive

Nano2 4Gb Ram 1Tb HD
Image

NC02U 4Gb of Ram 1Tb Hard DriveNano2 i3 8Gb Ram 1Tb HD
Image

NC02U3 i3 CPU 8Gb of Ram 1Tb Hard Drive

Nano2 i5 8Gb Ram 1Tb HD
Image

NC02U5 i5 CPU 8Gb of Ram 1Tb Hard Drive

Nano2 i7 8Gb Ram 1Tb HD
Image

NC02U5 i7 CPU 8Gb of Ram 1Tb Hard Drive